Gestión logística y venta de palets nuevos y reciclados

Tel. 93 899 71 78

Política de calidad y medio ambiente de Palets Penedès, S.L.

La Gerència de PALETS PENEDÈS S.L. , considera que la Qualitat i el respecte al Medi Ambient són un factor essencial per l’èxit de l’empresa.

La seva política es basa en dos principis essencials: un equip humà qualificat i amb un alt grau d’experiència, i una tecnologia moderna i constantment posada al dia, que permeti complir amb els requisits i legalització vigent relatius al Medi Ambient, així com la normativa pròpia del seu sector.

Amb la inquietud de millorar els serveis oferts als seus clients, així com de respectar el Medi Ambient la Direcció de PALETS PENEDÈS S.L. estableix, declara i assumeix els següents principis:

Mitjançant la publicació i difusió d’aquesta declaració de la política de l’empresa, Gerència requereix la participació de tot el personal, sense el qual no seria possible la consecució dels objectius generals establerts.