Gestió logística i venda de palets nous i reciclats

Tel. 93 899 71 78

Gestió integral de palets

Valoració de Palets Residuals

Recollits a Client o portats a la Nostra Planta (“Botiga”)

Dins el nostre afany de recuperació hem establert un servei de valoració de palets residuals. D’aquesta manera lliurem a les empreses de part del cost de la gestió d’aquests palets com a residu, la qual cosa suposa un cost; i alhora es pot recuperar part del seu valor re-introduint-los en mercat.

Perquè és interessant aquest servei ?

palets-residualspalets-residuals_2