Gestió logística i venda de palets nous i reciclats

Tel. 93 899 71 78

Gestors Autoritzats de Residus: Paper, Cartró i Fusta

gestio-residusDisposem de varis contenidors per a la recuperació i gestió de residus d’envasos de fusta (palets), plàstic i paper-cartró, com a gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya amb el codi E – 731.00.

També disposem de vehicles autoritzats amb el codi T – 1432 per al transport de residus industrials i juntament amb les normatives ISO de qualitat i medi ambient, podem garantir als nostres clients un òptim servei en les recollides i els transports.